Als je helaas niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling, dan zou ik dat graag van je willen weten. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen. Indien wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk, dan kun je het volgende doen:

 

Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging

Via onderstaande link kom je op de klachtenprocedure van de beroepsvereniging.
Shiatsu Vereniging Nederland

 

 

 

 

De onafhankelijke geschilleninstantie SCAG

Blijkt het niet mogelijk om met hulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie, in dit geval de SCAG (Gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg).
Klik voor meer informatie

 

Tuchtcollege

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht, kun je je klacht indienen bij de TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg).

De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Klik voor meer informatie

 

 

Ingrid Luijpers-Delarue

Januari 2022