1. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van de zorgaanbieder.
  2. De zorgaanbieder heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  3. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van de zorgaanbieder wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat zorgaanbieder ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
    De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan de zorgaanbieder kunnen worden toegerekend. De zorgaanbieder zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. De zorgaanbieder geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.